Els visitants sensibles se senten atrets per Sri Lanka com per un amant i sovint són incapaços d’abandonar-la.

Camp de batalla per als herois, també és un refugi per als pelegrins.

És encara un dels pocs llocs del món on els déus, i els seus contraris, tenen una existència real.

‘,’hspace’:null,’vspace’:null,’align’:null,’bgcolor’:null}” alt=”” />