Viatjar a Sri Lanka, un dels destins més excepcionals i més desconeguts del planeta. Un petit país on trobar paisatges increíbles, una cultura mil·lenària i experiències úniques.

Expliquen els peregrins que els dies de lluna plena un aura de llum cobreix, com si fos una capa d’estels, la Dagoba de Somawathiya a la jungla de Polonnaruwa i que un elefant blanc, símbol de fertilitat i conèixament, apareix del no res, s’endinsa al seu interior per a tornar a sortir al final de l’ofrenda, perdent-se en un univers desconegut.

Maya, miratge per l’hinduisme, i Aliya, elefant en singalès, dona nom aMayaliya, un grup que neix d’una visió i de l’experiència que atorguen els anys i l’origen.Mayaliya és un grup expert en Sri Lanka, un pont entre cultures, un dinamitzador de potencials i l’accés a diversos camps d’acció: turisme, negocis, estudis, solidaritat…

Mayaliya, un grup format per persones de Barcelona i Sri Lanka, et convida a descobrir aquest petit gran país, sentir l’espiritualitat dels seus temples, respirar entre les seves plantacions de te, banyar-te a les seves aigües tropicals o compartir la màgia de les festivitats de la lluna plena amb lapoblació local. Mayaliya t’ofereix tours a Sri Lanka, amb itineraris, experiències i pressupostos a la teva mida.

A Mayaliya també volem posar al vostre servei els nostres contactes i la nostra experiència en el país a través de la nostra consultoria, mitjançant la qual podreu contractar els nostes serveis logístics, organitzatius i de gestió. Us facilitarem la vostra tasca i estada, convertint-nos en el vostre suport i punt de referència i contacte per qualsevol consulta, problema o tasca especialitzada que tingueu.

A més cada cop que contracteu un tour o servei amb Mayaliya, estareu ajudant directament al desenvolupament econòmic i, sobretot, humà de Sri Lanka, un país llargament castigat, aportant el nostre gra de sorra mitjançant Mayaliya Associació.

Viajar a Sri Lanka, uno de los destinos más excepcionales y más desconocidos del planeta. Un pequeño país donde encontrar paisajes increíbles, una cultura milenaria y experiencias únicas.

Cuentan los peregrinos que en los días de luna llena un aura de luz cubre, cual manto de estrellas, la Dagoba de Somawathiya en la jungla de Polonnaruwa y que un elefante blanco, símbolo de fertilidad y conocimiento, aparece de la nada, se adentra en su interior para volver a salir al final de la ofrenda, perdiéndose en lo desconocido.”

Maya, espejismo para el hinduismo, y Aliya, elefante en singalés, dan nombre aMayaliya, un grupo que nace de unavisióny de la experiencia que otorgan los años y el origen. Mayaliya es un grupo experto en Sri Lanka, un puente entre culturas, un dinamizador de potenciales y el acceso a distintos campos de acción: turismo, negocios, estudios, solidaridad…

Mayaliya, un grupo formado por personas de Barcelona y Sri Lanka, te invita a descubrir este pequeño gran país, sentir la espiritualidad de sus templos, respirar el aire puro entre sus plantaciones de té, bañarte en sus aguas tropicales o compartir la magia de sus festividades con la población local. Mayaliya te ofrece tours a Sri Lanka con itinerarios, experiencias y presupuestos a tu medida.

En Mayaliya también queremos poner a tu servicio nuestros contactos y experiencia en el país a través de nuestra consultoría, mediante la que podrás contratar nuestros servicios logísticos, organizativos y de gestión. Te facilitaremos tu labor y estancia, convirtiéndonos en tu soporte y punto de referencia y contacto para cualquier consulta, problema o tarea especializada que tengas.

Además, cada vez que contrates un tour o servicio con Mayaliya, estarás ayudando directamente al desarrollo económico y, sobre todo, humano de Sri Lanka, un país largamente castigado, aportando tu grano de arena a Mayaliya Asociación.

Travel to Sri Lanka, one of the most exceptional and least known destinations in the planet. A small country where to find amazing landscapes, an ancient culture and unique experiences.

Originating from the Somawathiya Stupa in the Polonnaruwa jungle, thousands of pilgrims have seen beams of lights going towards the sky and colour it and the clothes worn by the pilgrims yellow.It is also said that the sounds of drum beats originating from the belly of the stupa can be heard on some days. A whiteelephant, symbol of fertility and wisdom appears out of nowhere, enters the Dagaba and comes out again at the end of the poojah (offering), fading into the unknown.”

Consisting of the word Maya, mirage for Hinduism, and the word Aliya, elephant in Sinhala, the name of Mayaliya comprises a group born of a vision and the experience bestowed by time and origin. Mayaliya is an expert group specialized in Sri Lanka, a bridge between cultures, a booster of potentials and the access to various areas of activity: tourism, business, studies, solidarity…

Mayaliya, a group of people from Barcelona and Sri Lanka, would like to invite you to discover this great little country, feel the spirituality of its temples, breathe deeply surrounded by tea estates, swim in its tropical waters or share with the local population the magic of its festivals. Mayaliya offers tours to Sri Lanka with customized routes, experiences and budgets.

In Mayaliya we also want to put at your service our contacts and experience in the country through our consultancy, through which you can hire our logistics, organization and management services. We will make your work and stay easier, becoming your support, landmark and contact for any queries, problems or specialized task you may require.

In addition, each time you hire a service or tour through Mayaliya, you will be directly helping the economic and, above all, human development of Sri Lanka, a country deeply affected by the 1994 tsunami disaster and long years of conflict. We contribute our grain of sand with Mayaliya Association.